Awards


Best Paper Awards

        Xu Li and Hang Zhang (Huawei, Canada)

        Tuan Le, You Lu, and Mario Gerla (UCLA, USA)

        Sinong Wang, Xiaohua Tian, and Hui Liu (Shanghai Jiao Tong University, China)


Outstanding Leadership Awards  (with Travel Supports)


Outstanding Leadership Awards